Disclaimer

Disclaimer voor pelgrimbv.nl

Pelgrim BV (Kamer van Koophandel: 09037403), hierna te noemen Pelgrim BV, verleent u hierbij toegang tot pelgrimbv.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Pelgrim BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op pelgrimbv.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Pelgrim BV.

Beperkte aansprakelijkheid

Pelgrim BV spant zich in om de inhoud van pelgrimbv.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op pelgrimbv.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Pelgrim BV.

In het bijzonder zijn alle prijzen op pelgrimbv.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op pelgrimbv.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Pelgrim BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Pelgrim BV en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Pelgrim BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.